Navigácia

Obsah

Správy

Zrušenie veterinárneho opatrenia

Zrušenie veterinárneho opatrenia celý text

náš tip | 12. 2. 2017 | Autor:

Zber separovaného odpadu 2017 kalendár

Zber separovaného odpadu 2017 kalendár celý text

náš tip | 31. 1. 2017 | Autor:

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 celý text

náš tip | 21. 1. 2017 | Autor:

Informácie o Vtáčej chrípke

Informácie o Vtáčej chrípke celý text

náš tip | 11. 1. 2017 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.9.2016 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie celý text

náš tip | 12. 9. 2016 | Autor:

Záverečné stanovisko z posudenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posudenia strategického dokumentu RIÚS Košického samosprávneho kraja celý text

ostatné | 18. 7. 2016 | Autor:

Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

Preventívne opatrenia na úseku ochranz seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou celý text

ostatné | 18. 7. 2016 | Autor:

Program hospodárskeho a sociáneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2015 až 2022

Program hospodárskeho a sociáneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2015 až 2022 celý text

náš tip | 26. 5. 2016 | Autor:

Obec Kráľovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Obec Kráľovce bola za rok 2015 vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja. celý text

náš tip | 4. 5. 2016 | Autor:

Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy celý text

náš tip | 22. 4. 2016 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6.4.2016 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

náš tip | 5. 4. 2016 | Autor:

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

odvoz komunálneho odpadu celý text

náš tip | 23. 3. 2016 | Autor:

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 celý text

náš tip | 14. 3. 2016 | Autor:

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Fašiangový karneval celý text

náš tip | 18. 1. 2016 | Autor:

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2016

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2016 celý text

náš tip | 4. 1. 2016 | Autor:

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 celý text

náš tip | 4. 1. 2016 | Autor:

PRESŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU

Presťahovaný obecný úrad celý text

náš tip | 23. 12. 2015 | Autor:

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

zmena úradných hodin obecného úradu Kráľovce celý text

náš tip | 23. 12. 2015 | Autor:

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie.

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie. celý text

ostatné | 19. 3. 2015 | Autor:

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015 celý text

ostatné | 2. 1. 2015 | Autor:

Zber separovaného odpadu 2015 kalendár

Zber separovaného odpadu 2015
celý text

ostatné | 31. 12. 2014 | Autor:

Výsledky volieb 2014 do obecného zastupiteľstva a starostu obce Kráľovce

Výsledky volieb 2014 do obecného zastupiteľstva a starostu obce Kráľovce celý text

ostatné | 15. 11. 2014 | Autor:

Oznam o zrušení kandidatúry

Oznam o zrušení kandidatúry celý text

ostatné | 27. 10. 2014 | Autor: