Obsah

Rozšírené hľadanie
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Cena *
66/2016 Košický samosprávny kraj Zmluva o dotácii Zmluva o dotácie na projekt Publikácia o obci s náyvom Kráľovce 18.07.2016 1000,00 €
dodatok č.2 k zmluve 45/2006 Obec Kráľovce Zmluva o nájme nebytových priestorov úprava naj.zmluvy prev. pošty Kráľovce 15.07.2016 0,00 €
10/2015/KZ Obec Kráľovce Kúpna zmluva predaj pozemku 542/12 29.06.2016 75,95 €
01 Ing. Mgr. Michal Kövér Kúpna zmluva o nákupe ozvučovacej techniky Nákup ozvučovacej techniky 06.11.2015 1324,98 €
18/2015/KZ Obec Kráľovce Predaj podielu domu č.196 Prevod vlastnického práva 08.10.2015 132333,00 €
207 / § 52 / 2015 / ŠR Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice Dohoda na vykonanie aktivačných činnosti poskytnutie prostriedkov 14.07.2015 25389,60 €
18/2015 UCTOAUDIT s.r.o zmluva o poskytnutí auditorských služieb Audit učt. záv.k 31.12.2015 08.06.2015 600,00 €
Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky Galileo Corporation Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky stránky 20.04.2015 490,00 €
Zmluva o dielo Ing. Ľubomír Remak - ELEKTROL zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV ZMLUVA O DIELO - zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV 17.06.2014 2660,00 €
12/O/2014 UCTOAUDIT s.r.o Audit individuálnej učtovnej uzávierky Audit individuálnej učtovnej uzávierky k. 31.12.2013 02.06.2014 600,00 €
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti prenájom pozemku na parcele č.128/2 21.05.2014 1,00 €
Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as TD s.r.o. Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie 18.03.2014 55,00 €
Mandántna zmluva Ing. Onderíková Mikulíková Mandántna zmluva Mandántna zmluva na zabezpečenie organizácie a prípravi podkladov pre veréjne obstarávanie 28.02.2014 180,00 €
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Obec Kráľovce Prenájom baru Prenájom baru nachádzajúci sa v priestoroch telocvične 03.12.2013 600,00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov JaJ Interier Prenájom priestorov bývalej ZŠ s.č. 103 Prenájom priestorov bývalej ZŠ s.č. 103 03.06.2013 1200,00 €
12/O/2013 UCTOAUDIT s.r.o Audit individuálnej učtovnej uzávierky Audit individuálnej učtovnej uzávierky k 31.12.2012 30.05.2013 700,00 €
068/2013-IZ-5.0/V Fond socialného rozvoja Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach 23.05.2013 0,00 €
0637/5300/2013 Obec Kráľovce Predaj projektovej dokumentácie Predaj projektovej dokumentácie stavby Kráľovce - rozšírenie NN distribučnej siete 24.04.2013 1108,00 €
Kúpna zmluva JS Agrotechnika - Slavko Jurko Kúpna zmluva Kúpa kolesoveho traktora, fekálneho voza, snehového pluhu a vlečky 06.09.2012 46740,00 €
Kúpna zmluva Obec Kráľovce Predaj parcely registra C KN č.50/16 Predaj parcely registra C KN č.50/16 30.07.2012 2162,22 €
Kúpna zmluva Ľuboš Beňo Kúpna zmluva Kúpa hasičskej striekačky 17.04.2012 1998,00 €
Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce Michal Hamčák Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce 07.03.2012 23597,22 €
79691 08U01 ECOWA Poskytnutie dotácie z Enviro. fondu Poskytnutie dotácie z Enviro. fondu na dokončenie a sprevádzko. ČOV a kanalizácie 1. etapa 28.06.2011 0,00 €
Zmluva o dielo Ing. Koporová Katarína Stavebné úpravy a nadstavba kultúrneho domu pre 6 bytových jednotiek Stavebné úpravy a nadstavba kultúrneho domu pre 6 bytových jednotiek 28.06.2011 9500,00 €
Zmluva o dielo - Zateplenie a oprava fasády telocv Ing. Koporová Katarína Zmluva o dielo - Zateplenie a oprava fasády telocvične Zmluva o dielo - Zateplenie a oprava fasády telocvične 27.06.2011 9700,00 €

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: