Navigácia

Obsah

Obec Kráľovce sa nachádza v severo- východnej části okresu Košice - okolie. Obec je súčasťou vidieckého osídlenia v údolí rieky Torysy medzi krajskými mestami Košice a Prešov s optimálnym dopravným napojením na dialnicu D-1. Vzdialenosť obce od Košíc je len 9 km.

Obec Kráľovce

Pripomienky, návrhy a témy, ktorými by sa mala stránka zaoberať, všetky nápady a informácie, ktoré by ste chceli zverejniť, prosím posielajte cez menu NAPÍŠTE NÁM.

Kontakt

Obecný úrad Kráľovce
Kráľovce 196
044 44 Kráľovce

Telefón : 055 / 6958 102

 
IČO: 00324388
DIČ: 2021244830
 
číslo účtu:
SK75 0200 0000 0000 0632 1542

 

Úradné hodiny

Pondelok  7:30 -12:00  13:00 -15:30

Utorok      7:30 -12:00  13:00 -15:30

Streda       7:00 -12:00  13:00 -17:00

Štvrtok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok        7:00 -12:00

PoplatkyP O P L A T K Y  O B C E
K R Á Ľ O V C E

FÚRAZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2020

zberny dvor

Otváracie hodiny Slovenská POŠTA

coop

eurobus

SENIORYSENIORI, HĽADÁTE RADU?

 

 

 

Aktuality:

opatrenia

INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ NA COVID-19

OZNAM

oznam

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645

uznesenie a oznam

 

oznam

 

I N F O R M Á C I E   N A   0911 765 824

INTERNET

oznam

pošta

oznam

28. 10. 2020

D 0 H 0 D A č. 20/41/012/40

OznamyZobraziť viac

23. 10. 2020

INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ NA COVID-19

OznamyZobraziť viac

11. 10. 2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2020 o 18:00

OznamyZobraziť viac

5. 10. 2020

Zápisnica a uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach 9.9.2020

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 9. 2020

Tlačová správa - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

OznamyZobraziť viac

23. 9. 2020

Výročná správa obce Kráľovce za rok 2019

Finančné správyZobraziť viac

23. 9. 2020

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Finančné správyZobraziť viac

11. 9. 2020

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

OznamyZobraziť viac

7. 9. 2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.9.2020 o 18:00

OznamyZobraziť viac

18. 8. 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 EUR, i vyššími ako 5000 EUR za obdobie 1.4.2020 -30.6.2020

Finančné správyZobraziť viac

23. 7. 2020

Oznam ohľadom optickej siete

OznamyZobraziť viac

8. 7. 2020

Zápisnica a uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach 17.06.2020

Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 7. 2020

Presťahovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých

OznamyZobraziť viac

1. 6. 2020

NÁVRH - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OznamyZobraziť viac

19. 5. 2020

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOU A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

OznamyZobraziť viac

7. 5. 2020

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

OznamyZobraziť viac

22. 4. 2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na inžiniersku líniovú stavbu: Optická sieť

Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 3. 2020

Zápisnica a uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach 13.03.2020

Úradná tabuľaZobraziť viac

10. 3. 2020

Oznam Úradu práce

OznamyZobraziť viac

10. 3. 2020

VZN č. 2/2019 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Kráľovce

Úradná tabuľaZobraziť viac