Navigácia

Obsah

Obec Kráľovce sa nachádza v severo- východnej části okresu Košice - okolie. Obec je súčasťou vidieckého osídlenia v údolí rieky Torysy medzi krajskými mestami Košice a Prešov s optimálnym dopravným napojením na dialnicu D-1. Vzdialenosť obce od Košíc je len 9 km.

Obec Kráľovce

Pripomienky, návrhy a témy, ktorými by sa mala stránka zaoberať, všetky nápady a informácie, ktoré by ste chceli zverejniť, prosím posielajte cez menu NAPÍŠTE NÁM.

Kontakt

Obecný úrad Kráľovce
Kráľovce 196
044 44 Kráľovce

Telefón : 055 / 6958 102

 
IČO: 00324388
DIČ: 2021244830
 
číslo účtu:
SK75 0200 0000 0000 0632 1542

 

Úradné hodiny

Pondelok  7:30 -12:00  13:00 -15:30

Utorok      7:30 -12:00  13:00 -15:30

Streda       7:00 -12:00  13:00 -17:00

Štvrtok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok        7:00 -12:00

oznam

Pošta

PoplatkyP O P L A T K Y  O B C E
K R Á Ľ O V C E

FÚRA

ZBER KOMUNÁLNNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTI ROK 2022

 

Otváracie hodiny Slovenská POŠTA

coop

eurobus

SENIORYSENIORI, HĽADÁTE RADU?

 

 

 

 

 

I N F O R M Á C I E   N A   0911 765 824

INTERNET

 

pošta

 

28. 1. 2022

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce

ProjektyZobraziť viac

18. 1. 2022

Zápisnica a uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach 13.12.2021

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. 1. 2022

VSD oznam o prerušení distribúcie elektriny 8.2.2022 od 11:00 do 13:30

OznamyZobraziť viac

8. 12. 2021

Územný plám obce Budimír - oznámenie o zadaní stragedického dokumentu

OznamyZobraziť viac

25. 11. 2021

ROZHODNUTIE Verejná vyhláška č. 136/2021-Pl

Úradná tabuľaZobraziť viac

9. 11. 2021

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

OznamyZobraziť viac

26. 10. 2021

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

OznamyZobraziť viac

20. 10. 2021

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 10. a 11. NOVEMBRA 2021

OznamyZobraziť viac

3. 8. 2021

Oznámenie o začatí spojeného uzemného a stavebného konania

OznamyZobraziť viac

9. 7. 2021

Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby INS_FTTH_KS_KE BUDA 06_Kráľovce

OznamyZobraziť viac

9. 7. 2021

Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby Kráľovce - Kanalizácia - 2. etapa

OznamyZobraziť viac

21. 6. 2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.6.2021 o 18:00

OznamyZobraziť viac

1. 6. 2021

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

OznamyZobraziť viac

1. 6. 2021

NÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 0 nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 5. 2021

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Finančné správyZobraziť viac

4. 5. 2021

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

OznamyZobraziť viac

16. 4. 2021

Zápisnica a uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach 29.03.2021

Úradná tabuľaZobraziť viac

28. 3. 2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pondelok 29.3.2020 o 18:00

OznamyZobraziť viac

2. 3. 2021

VSD oznam o prerušeni dodávky elektriny dňa 24 a 25.3.2021

OznamyZobraziť viac

4. 2. 2021

Optické káblové rozvody Ploské-Kráľovce-Vajkovce

OznamyZobraziť viac