Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Kontakty

Obecný úrad Kráľovce
Královce196, 044 44 Kráľovce
Telefón : 055 / 6958 102
E-mail : obeckralovce@gmail.com
Starosta obce : Radoslav Šimko

Základná škola
Kráľovce 86, 044 44  Kráľovce
tel.: 055/6958134

Materská škola
Kráľovce 86, 044 44  Kráľovce
tel.:  055/6958139

Gréckokatolický fársky úrad
Kráľovce 7, 044 44 Kráľovce
tel.:055/6958128