Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu celý text

ostatné, náš tip | 11. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.9.2020 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.9.2020 o 18:00 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Oznam ohľadom optickej siete

Oznam ohľadom optickej siete celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Presťahovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých

Presťahovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých celý text

ostatné, náš tip | 1. 7. 2020 | Autor:

NÁVRH - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

NÁVRH - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOU A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

plán rozvoja verejných vodovodou a verejných kaanlizácií celý text

ostatné, náš tip | 19. 5. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Oznam Úradu práce


ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor:

ROZHODNUTIE na stavbu dialnice D1 Budimír - Bidovce

ROZHODNUTIE na stavbu dialnice D1 Budimír - Bidovce celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor:

Oznam Budimír - kanalizácia

ohľadom dokončenia stavby celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby-verejná vyhláška

žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby-verejná vyhláška celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:

Návrh rozpočtu 2020-2022

Návrh rozpočtu 2020-2022 celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor:

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkov

Návrh VZN o miestných daniach a poplatkov celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor:

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor:

Návrh zmluvy ohľadom odchytu zvierat

Návrh zmluvy ohľadom odchytu zvierat celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor:

OZNAM - Africký mor

oznam ohľadom afrického moru celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor:

ROZHODNUTIE rekonštrukcia mosta

rekonštrukcia mosta na D1 celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor:

ZMLUVA O DIELO - oprava

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce celý text

ostatné | 15. 9. 2019 | Autor:

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.11.2019

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.11.2019 celý text

ostatné, náš tip | 26. 8. 2019 | Autor:

DODATOK k Výzve na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične

DODATOK k Výzve na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične celý text

ostatné, náš tip | 26. 8. 2019 | Autor:

Zmluva - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične

Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične v Kráľovciach celý text

ostatné, náš tip | 21. 8. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponúk - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné, náš tip | 5. 8. 2019 | Autor:

Žiadosť o spoluprácu Policajného zboru Bidovce s obcami

Žiadosť o spoluprácu Policajného zboru Bidovce celý text

ostatné | 5. 7. 2019 | Autor:

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:

Návrhy VZN č.2/2019 3/2019 4/2019 a 5/2019

Návrhy VZN č.2/2019 3/2019 4/2019 a 5/2019 celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná