Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

ROZHODNUTIE rekonštrukcia mosta

rekonštrukcia mosta na D1 celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor:

ZMLUVA O DIELO - oprava

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce celý text

ostatné | 15. 9. 2019 | Autor:

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.11.2019

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 11.11.2019 celý text

ostatné, náš tip | 26. 8. 2019 | Autor:

DODATOK k Výzve na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične

DODATOK k Výzve na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične celý text

ostatné, náš tip | 26. 8. 2019 | Autor:

Zmluva - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične

Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie a oprava fasády telocvične v Kráľovciach celý text

ostatné, náš tip | 21. 8. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponúk - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné, náš tip | 5. 8. 2019 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.7.2019 streda o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.7.2019 streda o 18:00 celý text

ostatné | 6. 7. 2019 | Autor:

Žiadosť o spoluprácu Policajného zboru Bidovce s obcami

Žiadosť o spoluprácu Policajného zboru Bidovce celý text

ostatné | 5. 7. 2019 | Autor:

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:

Návrhy VZN č.2/2019 3/2019 4/2019 a 5/2019

Návrhy VZN č.2/2019 3/2019 4/2019 a 5/2019 celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.5.2019 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.5.2019 o 18:00 celý text

ostatné | 19. 5. 2019 | Autor:

Poplatky obce Kráľovce

Poplatky obce Kráľovce celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA KRÁĽOVCE

prevádzkový poriadok Z.D. Kráľovce celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

Usmernenie - postup pri registrácii chov ošipanej na súkromnú spotrebu

Usmernenie - postup pri registrácii chov ošipanej na súkromnú spotrebu celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor:

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby celý text

ostatné, náš tip | 31. 1. 2019 | Autor:

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2019 | Autor:

PLÁN TRIEDENÉHO A KOMUNÁLNEHO ODPADU 2019

kalendár zberu triedeného a komunalného odpadu 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

Určené pre všetkých chovateľov ošípaných okresu Košice-okolie

Určené pre všetkých chovateľov ošípaných okresu Košice-okolie celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI KRÁĽOVCE

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI KRÁĽOVCE celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2018 od 08:00 do 16:00 celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:

PREDCHÁDZANIE VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV

PREDCHÁDZANIE VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV celý text

ostatné, náš tip | 8. 11. 2018 | Autor:

Oznam o prerušení vyťahovanie žump

Oznam o prerušení vyťahovanie žump celý text

ostatné, náš tip | 15. 10. 2018 | Autor:

ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA STEROSTU A POSLANCOV

ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA STEROSTU A POSLANCOV PRE VOĽBY V KRÁĽOVCIACH celý text

ostatné, náš tip | 12. 10. 2018 | Autor:

2. Prerušenie distribúcie elektriny

2. Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 29. 9. 2018 | Autor:

Povolenie zmeny stavby dialnice D1

Povolenie zmeny stavby dialnice D1 celý text

ostatné | 29. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor:

Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent

Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor:

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN DO 11.9.2018

preberanie kandidátnych listín celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná