Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

VSD oznam o prerušení distribúcie elektriny 8.2.2022 od 11:00 do 13:30

VSD oznam o prerušení distribúcie elektriny 8.2.2022 od 11:00 do 13:30 celý text

ostatné | 12. 1. 2022 | Autor:

Územný plám obce Budimír - oznámenie o zadaní stragedického dokumentu

Územný plám obce Budimír - oznámenie o zadaní stragedického dokumentu celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 celý text

ostatné | 9. 11. 2021 | Autor:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY celý text

ostatné | 26. 10. 2021 | Autor:

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 10. a 11. NOVEMBRA 2021

pozrite si prílohy ktorých domov sa to týka. celý text

ostatné | 20. 10. 2021 | Autor:

Oznámenie o začatí spojeného uzemného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného uzemného a stavebného konania celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor:

Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby INS_FTTH_KS_KE BUDA 06_Kráľovce

Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor:

Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby Kráľovce - Kanalizácia - 2. etapa

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby celý text

ostatné, náš tip | 9. 7. 2021 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.6.2021 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľsve 22.6.2021 o 18:00 celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor:

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

o začatí územného konania podľa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnołn plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a ustanovení vyhlášky č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona verejnou vyhláškou.
celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:
zapis

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY


ostatné | 4. 5. 2021 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pondelok 29.3.2020 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pondelok 29.3.2020 o 18:00 celý text

ostatné | 28. 3. 2021 | Autor:

VSD oznam o prerušeni dodávky elektriny dňa 24 a 25.3.2021

VSD oznam o prerušeni dodávky elektriny dňa 24 a 25.3.2021 celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

Optické káblové rozvody Ploské-Kráľovce-Vajkovce

Optické káblové rozvody Ploské-Kráľovce-Vajkovce celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:

Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023 celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor:

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a inÿch porastov

Vÿzva na vykonanie vÿrubu/okliesnenia stromov a inÿch porastov celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

D 0 H 0 D A č. 20/41/012/40

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ NA COVID-19

INFORMÁCIE O CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ NA COVID-19 celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2020 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2020 o 18:00 celý text

ostatné | 11. 10. 2020 | Autor:

Tlačová správa - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 20201 celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor:

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu celý text

ostatné, náš tip | 11. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.9.2020 o 18:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.9.2020 o 18:00 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Oznam ohľadom optickej siete

Oznam ohľadom optickej siete celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Presťahovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých

Presťahovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých celý text

ostatné, náš tip | 1. 7. 2020 | Autor:

NÁVRH - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

NÁVRH - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOU A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

plán rozvoja verejných vodovodou a verejných kaanlizácií celý text

ostatné, náš tip | 19. 5. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Oznam Úradu práce


ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor:

ROZHODNUTIE na stavbu dialnice D1 Budimír - Bidovce

ROZHODNUTIE na stavbu dialnice D1 Budimír - Bidovce celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná