Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Typ: ostatné
o začatí územného konania podľa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnołn plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a ustanovení vyhlášky č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Príloha

Vytvorené: 1. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2021 15:37
Autor: