Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

20/O/2021

800,00 EUR

Obec Kráľovce

UCTOAUDIT s.r.o

07.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľovce v roku 2021

1

2 000,00 EUR

Jazdecká škola Kráľovce

Obec Kráľovce

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľovce v roku 2021

03/2021/D

1 000,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

08.03.2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo 7.10.2020

01

Neuvedené

GIANT s.r.o.

Obec Kráľovce

11.02.2021

Mandátna zmluva

01

1 920,00 EUR

TANOT s.r.o.

Obec Kráľovce

02.02.2021

Mandatná zmluva

020221-1

4 865,00 EUR

Obec Kráľovce

Diervilla, spol s r.o.

13.10.2020

Kráľovce - Kanalizácia a ČOV - 2. etapa, Prívodná stoka od ČOV

01

209 520,00 EUR

GIANT s.r.o.

Obec Kráľovce

05.10.2020

DODATOK Č. 01k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001221zo dňa 21. augusta 2017, názov projektu: „Zberný dvor Kráľovce“, kód projektu vITMS2014+: „312061G910

01

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

23.09.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie

92020

20 880,00 EUR

Enviroline

Obec Kráľovce

08.07.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie

0107

20 880,00 EUR

Enviroline

Obec Kráľovce

07.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/O/2019

780,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

28.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2020/D

2 000,00 EUR

STO Kráľovce

Obec Kráľovce

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020

2 000,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácii

2/2020

2 500,00 EUR

ŠK Kráľovce

Obec Kráľovce

20.01.2020

Zmluva o dotácii

1

2 500,00 EUR

DHZ Kráľovce

Obec Kráľovce

29.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2 000,00 EUR

DHZ Kráľovce

Obec Kráľovce

24.10.2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-058

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo vnútra SR

15.09.2019

ZMLUVA O DIELO

1/2019

14 940,00 EUR

L+H KOM s.r.o.

Obec Kráľovce

26.08.2019

Dododa o ukončení zmluvy zo dňa 30.5.2003

1

Neuvedené

Fúra

Obec Kráľovce

21.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2019/D

650,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

20.08.2019

Zmluva - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

1

52 044,00 EUR

Fúra

Obec Kráľovce

18.07.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

21/O/2019

936,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

25.06.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

550,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Kráľovce

01.06.2019

dodávka a montáž umelej trávy

24052019/01

16 940,40 EUR

Pesmenpol spol.. s.r.o.

Obec Kráľovce

26.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39 910

3 000,00 EUR

Obec Kráľovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: