Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-064

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo vnútra SR

28.05.2018

Audit učtovnej závierky

16/O/2018

720,00 EUR

Obec Kráľovce

UCTOAUDIT s.r.o

04.04.2018

Zmlúva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb

290318-1

5 037,12 EUR

Diervilla, spol s r.o.

Obec Kráľovce

13.12.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPĽZ/145/2017

36 180,00 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.11.2017

Zmluva na výkon stavebného dozoru

01/2017

1 800,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Kráľovce

16.11.2017

Dopravné prostriedky pre zberný dvor

Z201752814_Z

58 000,00 EUR

MK TRAKTOR s.r.o.

Obec Kráľovce

30.10.2017

Kontajnerové vybavenie

Z201752787_Z

8 238,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Kráľovce

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

099/2017

4 800,00 EUR

Support &Consalting

Obec Kráľovce

20.09.2017

Dodatok k zmluve o dielo 1/2017

1

Neuvedené

Obec Kráľovce

Demčák Slavomír

30.08.2017

Zmluva o dielo

01/2017

51 821,29 EUR

Demčák Slavomír

Obec Kráľovce

23.08.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2017-001221

147 903,80 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19.06.2017

Zmluva o poskztnutí vzdelávacích a IT Služieb

01

179,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Kráľovce

09.06.2017

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2017/000507-201

1 863,77 EUR

Obec Kráľovce

MV SR ÚSVRK

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

14/O/2017

720,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

22.03.2017

Zmluva o dielo

01/2017

2 500,00 EUR dvetisícpatsto

Ing. Jiří Tenca,r Ph.D

Obec Kráľovce

18.07.2016

Zmluva o dotácii

66/2016

1 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Kráľovce

15.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

dodatok č.2 k zmluve 45/2006

0,00 EUR

Obec Kráľovce

Slovenská pošta

29.06.2016

Kúpna zmluva

10/2015/KZ

75,95 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

06.11.2015

Kúpna zmluva o nákupe ozvučovacej techniky

01

1 324,98 EUR

Ing. Mgr. Michal Kövér

Obec Kráľovce

08.10.2015

Predaj podielu domu č.196

18/2015/KZ

132 333,00 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

14.07.2015

Dohoda na vykonanie aktivačných činnosti

207 / § 52 / 2015 / ŠR

25 389,60 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice

Obec Kráľovce

08.06.2015

zmluva o poskytnutí auditorských služieb

18/2015

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

20.04.2015

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

490,00 EUR

Galileo Corporation

obec

17.06.2014

zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV

Zmluva o dielo

2 660,00 EUR

Ing. Ľubomír Remak - ELEKTROL

Obec Kráľovce

02.06.2014

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2014

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: