Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2017

Zmluva o dielo

01/2017

2 500,00 EUR dvetisícpatsto

Ing. Jiří Tenca,r Ph.D

Obec Kráľovce

18.07.2016

Zmluva o dotácii

66/2016

1 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Kráľovce

15.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

dodatok č.2 k zmluve 45/2006

0,00 EUR

Obec Kráľovce

Slovenská pošta

29.06.2016

Kúpna zmluva

10/2015/KZ

75,95 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

06.11.2015

Kúpna zmluva o nákupe ozvučovacej techniky

01

1 324,98 EUR

Ing. Mgr. Michal Kövér

Obec Kráľovce

08.10.2015

Predaj podielu domu č.196

18/2015/KZ

132 333,00 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

14.07.2015

Dohoda na vykonanie aktivačných činnosti

207 / § 52 / 2015 / ŠR

25 389,60 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice

Obec Kráľovce

08.06.2015

zmluva o poskytnutí auditorských služieb

18/2015

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

20.04.2015

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

490,00 EUR

Galileo Corporation

obec

17.06.2014

zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV

Zmluva o dielo

2 660,00 EUR

Ing. Ľubomír Remak - ELEKTROL

Obec Kráľovce

02.06.2014

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2014

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

21.05.2014

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

1,00 EUR

spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY

Obec Kráľovce

18.03.2014

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as

55,00 EUR

TD s.r.o.

Obec Kráľovce

28.02.2014

Mandántna zmluva

Mandántna zmluva

180,00 EUR

Ing. Onderíková Mikulíková

Obec Kráľovce

03.12.2013

Prenájom baru

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

600,00 EUR

Obec Kráľovce

Ing. Imrich Palaščák

03.06.2013

Prenájom priestorov bývalej ZŠ s.č. 103

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 200,00 EUR

JaJ Interier

Obec Kráľovce

30.05.2013

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2013

700,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

23.05.2013

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach

068/2013-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond socialného rozvoja

Obec Kráľovce

24.04.2013

Predaj projektovej dokumentácie

0637/5300/2013

1 108,00 EUR

Obec Kráľovce

Východoslovenská distribučná

06.09.2012

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

46 740,00 EUR

JS Agrotechnika - Slavko Jurko

Obec Kráľovce

30.07.2012

Predaj parcely registra C KN č.50/16

Kúpna zmluva

2 162,22 EUR

Obec Kráľovce

Dušan Slepčík

17.04.2012

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 998,00 EUR

Ľuboš Beňo

Obec Kráľovce

07.03.2012

Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce

Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce

23 597,22 EUR

Michal Hamčák

Obec Kráľovce

28.06.2011

Poskytnutie dotácie z Enviro. fondu

79691 08U01

0,00 EUR

ECOWA

Obec Kráľovce

28.06.2011

Stavebné úpravy a nadstavba kultúrneho domu pre 6 bytových jednotiek

Zmluva o dielo

9 500,00 EUR

Ing. Koporová Katarína

Obec Kráľovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: