Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPĽZ/145/2017

36 180,00 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.11.2017

Zmluva na výkon stavebného dozoru

01/2017

1 800,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Kráľovce

16.11.2017

Dopravné prostriedky pre zberný dvor

Z201752814_Z

58 000,00 EUR

MK TRAKTOR s.r.o.

Obec Kráľovce

30.10.2017

Kontajnerové vybavenie

Z201752787_Z

8 238,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Kráľovce

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

099/2017

4 800,00 EUR

Support &Consalting

Obec Kráľovce

20.09.2017

Dodatok k zmluve o dielo 1/2017

1

Neuvedené

Obec Kráľovce

Demčák Slavomír

30.08.2017

Zmluva o dielo

01/2017

51 821,29 EUR

Demčák Slavomír

Obec Kráľovce

23.08.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2017-001221

147 903,80 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19.06.2017

Zmluva o poskztnutí vzdelávacích a IT Služieb

01

179,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Kráľovce

09.06.2017

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2017/000507-201

1 863,77 EUR

Obec Kráľovce

MV SR ÚSVRK

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

14/O/2017

720,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

22.03.2017

Zmluva o dielo

01/2017

2 500,00 EUR dvetisícpatsto

Ing. Jiří Tenca,r Ph.D

Obec Kráľovce

18.07.2016

Zmluva o dotácii

66/2016

1 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Kráľovce

15.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

dodatok č.2 k zmluve 45/2006

0,00 EUR

Obec Kráľovce

Slovenská pošta

29.06.2016

Kúpna zmluva

10/2015/KZ

75,95 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

06.11.2015

Kúpna zmluva o nákupe ozvučovacej techniky

01

1 324,98 EUR

Ing. Mgr. Michal Kövér

Obec Kráľovce

08.10.2015

Predaj podielu domu č.196

18/2015/KZ

132 333,00 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

14.07.2015

Dohoda na vykonanie aktivačných činnosti

207 / § 52 / 2015 / ŠR

25 389,60 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice

Obec Kráľovce

08.06.2015

zmluva o poskytnutí auditorských služieb

18/2015

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

20.04.2015

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

490,00 EUR

Galileo Corporation

obec

17.06.2014

zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV

Zmluva o dielo

2 660,00 EUR

Ing. Ľubomír Remak - ELEKTROL

Obec Kráľovce

02.06.2014

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2014

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

21.05.2014

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

1,00 EUR

spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY

Obec Kráľovce

18.03.2014

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as

55,00 EUR

TD s.r.o.

Obec Kráľovce

28.02.2014

Mandántna zmluva

Mandántna zmluva

180,00 EUR

Ing. Onderíková Mikulíková

Obec Kráľovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: