Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.09.2019

ZMLUVA O DIELO

1/2019

14 940,00 EUR

L+H KOM s.r.o.

Obec Kráľovce

26.08.2019

Dododa o ukončení zmluvy zo dňa 30.5.2003

1

Neuvedené

Fúra

Obec Kráľovce

21.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2019/D

650,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

20.08.2019

Zmluva - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

1

52 044,00 EUR

Fúra

Obec Kráľovce

18.07.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

21/O/2019

936,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

25.06.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

550,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Kráľovce

01.06.2019

dodávka a montáž umelej trávy

24052019/01

16 940,40 EUR

Pesmenpol spol.. s.r.o.

Obec Kráľovce

26.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39 910

3 000,00 EUR

Obec Kráľovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

04.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01

2 000,00 EUR

ŠK Kráľovce

Obec Kráľovce

09.01.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 3/2011

427 800,00 EUR

REKOM

Obec Kráľovce

08.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

127900 08U01

170 000,00 EUR

Obec Kráľovce

Enviromentálny fond

06.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-064

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo vnútra SR

28.05.2018

Audit učtovnej závierky

16/O/2018

720,00 EUR

Obec Kráľovce

UCTOAUDIT s.r.o

04.04.2018

Zmlúva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb

290318-1

5 037,12 EUR

Diervilla, spol s r.o.

Obec Kráľovce

13.12.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPĽZ/145/2017

36 180,00 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.11.2017

Zmluva na výkon stavebného dozoru

01/2017

1 800,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Kráľovce

16.11.2017

Dopravné prostriedky pre zberný dvor

Z201752814_Z

58 000,00 EUR

MK TRAKTOR s.r.o.

Obec Kráľovce

30.10.2017

Kontajnerové vybavenie

Z201752787_Z

8 238,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Kráľovce

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

099/2017

4 800,00 EUR

Support &Consalting

Obec Kráľovce

20.09.2017

Dodatok k zmluve o dielo 1/2017

1

Neuvedené

Obec Kráľovce

Demčák Slavomír

30.08.2017

Zmluva o dielo

01/2017

51 821,29 EUR

Demčák Slavomír

Obec Kráľovce

23.08.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2017-001221

147 903,80 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19.06.2017

Zmluva o poskztnutí vzdelávacích a IT Služieb

01

179,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Kráľovce

09.06.2017

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2017/000507-201

1 863,77 EUR

Obec Kráľovce

MV SR ÚSVRK

19.05.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

14/O/2017

720,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: