Navigácia

Obsah

Komisie

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočastne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Komisie obce Kráľovce

Finančná komisia:

Predseda: Mgr. Dana Zeleňáková


Kultúrna komisia:

Predseda: Gabriel Maľučky


Športová komisia:

Predseda: Martin Olha


Komisia verejného poriadku:

Predseda: Marcel Kotos