Navigácia

Obsah

Komisie

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočastne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Komisie obce Kráľovce

Finančná komisia:

Predseda: Mgr. Dana Zeleňáková

  • členovia komisie - Iveta Štofaníková, Bc. Peter Komár, Dana Kukuricášová,
    Ing. Michal Kövér


Kultúrna komisia:

Predseda: Peter Demiančik

  • členovia komisie - Mgr. Vladimír Čitbaj, Ing Mária Kecerová, Regina Kövérová


Športová komisia:

Predseda: Martin Olha

  • členovia komisie - Monika Petrová, Marcel Bodnár, Stanislav Kotík, Jozef Slepčík


Komisia verejného poriadku:

Predseda: Ing. Peter Jurko

  • členovia komisie – Mgr. Róbert Budaj, Jozef Papáč ml., Ľubomír Cibuľa, Roman Slepčík, Ing. Imrich Palaščák

 

Komisia verejného záujmu:

Predseda: Ľudovit Cibuľa

  • členovia komisie – obecná rada