Navigácia

Obsah

ŠK Kráľovce
Kráľovce 198
04444 Kráľovce

IČO: 50393618

Bankové spojenie: SLSP  SK2109000000005116773972

Štatutár: Martin Olha

Kontakt: 0911520870, martin69sk@gmail.com

Staovy ŠK Kráľovce

Oznámenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO )

Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia

Prihláška za člena ŠK Kráľovce