Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Výzva na predloženie ponuky'

 • Názov
  Výzva na predloženie ponuky
 • Kategória zákazky
  Zmluva o dielo
 • Popis
  Zberný dvor Kráľovce - stavba
 • Dátum zverejnenia
  28.6.2017
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy