Navigácia

Obsah

Archív

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Výberové konanie na pozíciu TSP a TS13.6.2017Výberové konania na pozíciu
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / ky materskej škôlky v Kráľovciach1.3.2016Výberové konania na pozíciu
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Odvedenie dažďových vôd ZŠ6.7.2015Zákazky podľa § 9 ods. 9
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Rekonštrukcia elektro inštalácie v MŠ a Kuchyni s jedálňou6.7.2015Zákazky podľa § 9 ods. 9
Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia parkoviska10.5.2015Podlimitné zákazky
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku24.3.2015Podlimitné zákazky
Výberové konanie na koordinátora VPP19.1.2015Výberové konania na pozíciu
Výzva na predloženie ponuky - Zariadenie domu smútku v obci Kráľovce15.10.2014Podlimitné zákazky
Verejné obstarávanie - Čistenie miestneho potoka7.7.2014Podlimitné zákazky
Dodávka SW a HW ako vstupný bránový systém12.6.2014Zákazky podľa § 9 ods. 9
11 do 20 z 26