Navigácia

Obsah

Zákazky - zákazka 'Výzva na predloženie ponuky'

 • Názov
  Výzva na predloženie ponuky
 • Kategória zákazky
  Uskutočnenie stavebných prác
 • Popis
  Predmet zákazky: „Kráľovce – Kanalizácia a ČOV – 2. etapa, Prívodná stoka do ČOV“
 • Dátum zverejnenia
  24.9.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy