Navigácia

Obsah

Zákazky - zákazka 'Výzva na predloženie ponuky_R01'

 • Názov
  Výzva na predloženie ponuky_R01
 • Kategória zákazky
  Zmluva o dielo
 • Popis
  „Vypracovanie projektovej dokumentácie
  „Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“
 • Dátum zverejnenia
  18.6.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy