Menu
Obec Kráľovce
ObecKráľovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 8. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č.6303004409

Dodatok č. 2 k zmluve č.6303004409

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a s.

Obec Kráľovce

2. 8. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č.6303004408

Dodatok č. 2 k zmluve č.6303004408

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a s.

Obec Kráľovce

5. 6. 2023

Zmluva o poskytovani auditorských služieb

13/O/2023

1 080,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

12. 7. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.2/2022 zo dňa 07.03.2022

2/2022

Neuvedené

STAVBAR-SD s.r.o.

Obec Kráľovce

8. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

22/O/2022

850,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

15. 6. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2/2022 zo dňa 07.03.2022

01

Neuvedené

STAVBAR-SD s.r.o.

Obec Kráľovce

25. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

03/2022/D

2 000,00 EUR

Obec Kráľovce

ŠK STO Kráľovce

18. 5. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

4 860,00 EUR

DOZORING Prešov s.r.o.

Obec Kráľovce

13. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľovce v roku 2022

02/2022/D

2 000,00 EUR

Obec Kráľovce

FS Kráľovčan

22. 4. 2022

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd - stočné

1/2022

0,80 EUR cena za m3

Obec Kráľovce

REGINA-Domov sociálnych služieb

14. 3. 2022

ZMLUVA O DIELO

2/2022

358 077,42 EUR

STAVBAR-SD s.r.o.

Obec Kráľovce

2. 3. 2022

Zmluva o dielo č. 01/2022

01/2022

30 000,00 EUR

OON Design s.r.o.

Obec Kráľovce

25. 2. 2022

Zmluva p prepojení zmlúv www stránok na centrálny register zmlúv

CRZ-231-02-2022-SK

490,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Kráľovce

25. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2022

1 000,00 EUR

DHZ Kráľovce

Obec Kráľovce

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

20/O/2021

800,00 EUR

Obec Kráľovce

UCTOAUDIT s.r.o

7. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľovce v roku 2021

1

2 000,00 EUR

Jazdecká škola Kráľovce

Obec Kráľovce

2. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľovce v roku 2021

03/2021/D

1 000,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

8. 3. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo 7.10.2020

01

Neuvedené

GIANT s.r.o.

Obec Kráľovce

11. 2. 2021

Mandátna zmluva

01

1 920,00 EUR

TANOT s.r.o.

Obec Kráľovce

2. 2. 2021

Mandatná zmluva

020221-1

4 865,00 EUR

Obec Kráľovce

Diervilla, spol s r.o.

13. 10. 2020

Kráľovce - Kanalizácia a ČOV - 2. etapa, Prívodná stoka od ČOV

01

209 520,00 EUR

GIANT s.r.o.

Obec Kráľovce

5. 10. 2020

DODATOK Č. 01k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001221zo dňa 21. augusta 2017, názov projektu: „Zberný dvor Kráľovce“, kód projektu vITMS2014+: „312061G910

01

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

23. 9. 2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie

92020

20 880,00 EUR

Enviroline

Obec Kráľovce

8. 7. 2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie

0107

20 880,00 EUR

Enviroline

Obec Kráľovce

7. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/O/2019

780,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

28. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2020/D

2 000,00 EUR

STO Kráľovce

Obec Kráľovce

6. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2020

2 000,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

31. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácii

2/2020

2 500,00 EUR

ŠK Kráľovce

Obec Kráľovce

20. 1. 2020

Zmluva o dotácii

1

2 500,00 EUR

DHZ Kráľovce

Obec Kráľovce

29. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2 000,00 EUR

DHZ Kráľovce

Obec Kráľovce

24. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-058

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo vnútra SR

15. 9. 2019

ZMLUVA O DIELO

1/2019

14 940,00 EUR

L+H KOM s.r.o.

Obec Kráľovce

26. 8. 2019

Dododa o ukončení zmluvy zo dňa 30.5.2003

1

Neuvedené

Fúra

Obec Kráľovce

21. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2019/D

650,00 EUR

FS Kráľovčan

Obec Kráľovce

20. 8. 2019

Zmluva - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Kráľovce

1

52 044,00 EUR

Fúra

Obec Kráľovce

18. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

21/O/2019

936,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

25. 6. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

550,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Kráľovce

1. 6. 2019

dodávka a montáž umelej trávy

24052019/01

16 940,40 EUR

Pesmenpol spol.. s.r.o.

Obec Kráľovce

26. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39 910

3 000,00 EUR

Obec Kráľovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

4. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

01

2 000,00 EUR

ŠK Kráľovce

Obec Kráľovce

9. 1. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 3/2011

427 800,00 EUR

REKOM

Obec Kráľovce

8. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

127900 08U01

170 000,00 EUR

Obec Kráľovce

Enviromentálny fond

6. 6. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-064

Neuvedené

Obec Kráľovce

Ministerstvo vnútra SR

28. 5. 2018

Audit učtovnej závierky

16/O/2018

720,00 EUR

Obec Kráľovce

UCTOAUDIT s.r.o

4. 4. 2018

Zmlúva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb

290318-1

5 037,12 EUR

Diervilla, spol s r.o.

Obec Kráľovce

13. 12. 2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPĽZ/145/2017

36 180,00 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27. 11. 2017

Zmluva na výkon stavebného dozoru

01/2017

1 800,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Kráľovce

16. 11. 2017

Dopravné prostriedky pre zberný dvor

Z201752814_Z

58 000,00 EUR

MK TRAKTOR s.r.o.

Obec Kráľovce

30. 10. 2017

Kontajnerové vybavenie

Z201752787_Z

8 238,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Kráľovce

27. 10. 2017

Zmluva o poskytnutí služieb

099/2017

4 800,00 EUR

Support &Consalting

Obec Kráľovce

20. 9. 2017

Dodatok k zmluve o dielo 1/2017

1

Neuvedené

Obec Kráľovce

Demčák Slavomír

30. 8. 2017

Zmluva o dielo

01/2017

51 821,29 EUR

Demčák Slavomír

Obec Kráľovce

23. 8. 2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2017-001221

147 903,80 EUR

Obec Kráľovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19. 6. 2017

Zmluva o poskztnutí vzdelávacích a IT Služieb

01

179,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Kráľovce

9. 6. 2017

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2017/000507-201

1 863,77 EUR

Obec Kráľovce

MV SR ÚSVRK

19. 5. 2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

14/O/2017

720,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

22. 3. 2017

Zmluva o dielo

01/2017

2 500,00 EUR dvetisícpatsto

Ing. Jiří Tenca,r Ph.D

Obec Kráľovce

18. 7. 2016

Zmluva o dotácii

66/2016

1 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Kráľovce

15. 7. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

dodatok č.2 k zmluve 45/2006

0,00 EUR

Obec Kráľovce

Slovenská pošta

29. 6. 2016

Kúpna zmluva

10/2015/KZ

75,95 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

6. 11. 2015

Kúpna zmluva o nákupe ozvučovacej techniky

01

1 324,98 EUR

Ing. Mgr. Michal Kövér

Obec Kráľovce

8. 10. 2015

Predaj podielu domu č.196

18/2015/KZ

132 333,00 EUR

Obec Kráľovce

Košický samosprávny kraj

14. 7. 2015

Dohoda na vykonanie aktivačných činnosti

207 / § 52 / 2015 / ŠR

25 389,60 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Košice

Obec Kráľovce

8. 6. 2015

zmluva o poskytnutí auditorských služieb

18/2015

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

20. 4. 2015

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

Zmluva o dielo - vytvorenie novej webovej stránky

490,00 EUR

Galileo Corporation

obec

17. 6. 2014

zhotovenie vstupného bránového systému s elektronickou podporou pre ČOV

Zmluva o dielo

2 660,00 EUR

Ing. Ľubomír Remak - ELEKTROL

Obec Kráľovce

2. 6. 2014

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2014

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

21. 5. 2014

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti

1,00 EUR

spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY

Obec Kráľovce

18. 3. 2014

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as

55,00 EUR

TD s.r.o.

Obec Kráľovce

28. 2. 2014

Mandántna zmluva

Mandántna zmluva

180,00 EUR

Ing. Onderíková Mikulíková

Obec Kráľovce

3. 12. 2013

Prenájom baru

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

600,00 EUR

Obec Kráľovce

Ing. Imrich Palaščák

3. 6. 2013

Prenájom priestorov bývalej ZŠ s.č. 103

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 200,00 EUR

JaJ Interier

Obec Kráľovce

30. 5. 2013

Audit individuálnej učtovnej uzávierky

12/O/2013

700,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

23. 5. 2013

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach

068/2013-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond socialného rozvoja

Obec Kráľovce

24. 4. 2013

Predaj projektovej dokumentácie

0637/5300/2013

1 108,00 EUR

Obec Kráľovce

Východoslovenská distribučná

6. 9. 2012

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

46 740,00 EUR

JS Agrotechnika - Slavko Jurko

Obec Kráľovce

30. 7. 2012

Predaj parcely registra C KN č.50/16

Kúpna zmluva

2 162,22 EUR

Obec Kráľovce

Dušan Slepčík

17. 4. 2012

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 998,00 EUR

Ľuboš Beňo

Obec Kráľovce

7. 3. 2012

Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce

Bežné udržiavacie práce - ZŠ Kráľovce

23 597,22 EUR

Michal Hamčák

Obec Kráľovce

28. 6. 2011

Poskytnutie dotácie z Enviro. fondu

79691 08U01

0,00 EUR

ECOWA

Obec Kráľovce

28. 6. 2011

Stavebné úpravy a nadstavba kultúrneho domu pre 6 bytových jednotiek

Zmluva o dielo

9 500,00 EUR

Ing. Koporová Katarína

Obec Kráľovce

27. 6. 2011

Zmluva o dielo - Zateplenie a oprava fasády telocvične

Zmluva o dielo - Zateplenie a oprava fasády telocv

9 700,00 EUR

Ing. Koporová Katarína

Obec Kráľovce

30. 3. 2011

Zmluva o podmienkach bezuročného úveru

Zmluva o podmienkach bezúročného dodávateľského úv

0,00 EUR

ECOWA

Obec Kráľovce

14. 3. 2011

Zmluva o úprave a likvidácii odpadových vôd

Zmluva o úprave a likvidácii odpadových vôd - 14.0

0,00 EUR

Obec Kráľovce

DDS Kráľovce

14. 3. 2011

Zmluva o združení právnických osôb

Zmluva o združení právnických osôb

0,00 EUR

DDS Kráľovce

Obec Kráľovce

7. 2. 2011

Kráľovce - Kanalizácia a ČOV 2.stavba Prívodná stoka do ČOV

Kráľovce - Kanalizácia a ČOV 2.stavba Prívodná sto

173 615,38 EUR

Jaroslav Kočan K a P

Obec Kráľovce

4. 2. 2011

Kráľovce - Kanalizácia a ČOV 2.stavba Prívodná stoka do ČOV

Mandántna zmluva

0,00 EUR

REGION INVEST a.s.

Obec Kráľovce

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

18/2015

600,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Kráľovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ŠK Kráľovce

oddiel STO

dhz kralovce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1